Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της INTERFACE  είναι η σημαντικότερη αξία της.

Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο η εταιρεία δημιουργεί και αναπτύσσει ένα ιδιαίτερα θερμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, που δίνει στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες της αίσθηση σιγουριάς, ασφάλειας και προθυμίας για συμμετοχή στο όραμα και την επίτευξη των στόχων της.

Μέσα από άμεση αμφίδρομη και ειλικρινή επικοινωνία, καλλιεργεί το σεβασμό και το φιλικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ εργαζομένων – καταρτιζομένων –εκπαιδευτών – συνεργαζομένων επιχειρήσεων, προσφέροντας κλίμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

Το στελεχιακό δυναμικό της διαθέτει άρτια και πολυετή εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης στον συντονισμό και στην διαχείριση έργων. Είναι κάτοχοι ανώτερης, ανώτατης, μεταπτυχιακής και διδακτορικής εκπαίδευσης και διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση ενηλίκων.