Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρική Δομή (Περιφέρεια Αττικής)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: INTERFACE Α.Ε.
Πειραιώς 167-169 (Είσοδος από Αλκμήνης 36-38), 118 53 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο & Fax: Τηλ.: 210-4855000
Fax: 210-4855055
E-Mail Address: info@interface.gr

Παράρτημα (Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: INTERFACE Α.Ε.
Αυλίδος 35, 263 32 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο & Fax: Τηλ.: 2610-461700, 210 4855090
Fax: 210-4855075
E-Mail Address: patra@interface.gr

ΕΔΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: INTERFACE Α.Ε.
Πάτμου 12, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο & Fax: Τηλ.: 210-6872000
Fax: 210-4855055
E-Mail Address: info@interface.gr