Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών

Όλες μας οι δραστηριότητες έχουν σαν επίκεντρο τους πελάτες μας και τη συνεχή ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες που τους παρέχουμε.

Για να είμαστε όμως σίγουροι ότι επιτυγχάνουμε αυτόν μας τον σκοπό αλλά και για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνέχεια, όπως είναι η πολιτική της διοίκησης της εταιρείας μας, είναι απαραίτητη και η σχετική αντικειμενική γνώμη του αποδέκτη για τις προσπάθειές μας.

Γι' αυτό και σας παρακαλούμε να μας δώσετε λίγο από τον χρόνο σας και να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο που έχουμε συντάξει για αυτόν τον σκοπό.