Πιστοποίηση σε προϊόντα ALTEC SOFTWARE (ATLANTIS, X-LINE, ΚΕΦΑΛΑΙΟ)