Για Επιχειρήσεις

Αναζητείστε Εξειδικευμένο Προσωπικό για την Επιχείρησή σας

Η INTERFACE παρέχει τη δυνατότητα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, ανεξαρτήτου δραστηριότητας, να απευθύνονται σε αυτήν και να ενημερώνονται για διαθέσιμο Ανθρώπινο Δυναμικό έτοιμο να καλύψει ανάγκες σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας.
 

Οι Επιχειρήσεις ως Υποδοχείς Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών κατάρτισης, οι Επιχειρήσεις μπορούν σε συνεργασία με την INTERFACE να υποδέχονται καταρτιζόμενους για πρακτική άσκηση επωφελούμενες:

  • Από την χωρίς κόστος εργασία των καταρτιζόμενων, αφού η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των καταρτιζομένων καλύπτονται από το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν
  • Από την δημοσιότητα που αποκτούν αναδεικνύοντας την κοινωνική τους ευθύνη συμμετέχοντας σε προγράμματα που βοηθούν την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Από την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς στην εισαγωγή νέων ιδεών, πρακτικών και τεχνολογιών.
  •  Από την αλληλεπίδραση των γνώσεων των καταρτιζομένων, με την επαγγελματική πρακτική που ακολουθείται από την επιχείρηση.


Οι Επιχειρήσεις ως Εργοδότες

Στο πλαίσιο αναζήτησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, οι Επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται από την INTERFACE για κατάλληλους υποψήφιους με τα απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά επωφελούμενες:

  • Από την χωρίς κόστος διαδικασία αφού οι ενέργειες από την INTERFACE γίνονται με σκοπό την υποστήριξη των καταρτιζόμενων στην Προώθησης τους στην Απασχόληση.
  • Από την άμεση συνάφεια της θέσης εργασίας με το αντικείμενο των ενεργειών κατάρτισης (εκπαίδευση και πιστοποίηση ή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση) που έχει ήδη προηγηθεί
  • Από την εξασφάλιση θέσεων εργασίας με καταρτισμένο, εξειδικευμένο, πιστοποιημένο και επαγγελματικά έμπειρο Ανθρώπινο Δυναμικό όπως απαιτεί ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με την INTERFACE μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία στο τηλ. 210 4855000 ή στο e-mail: info@interface.gr