Για Καταρτιζόμενους

Αναζητείστε Θέση Εργασίας συναφή με το αντικείμενο κατάρτισής σας

Η INTERFACE στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των προσόντων και δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων, μέσω της διαδικασίας εκπαίδευση και πιστοποίηση ή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, παρέχει στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων της την εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία που απαιτεί το ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.

Μέσα από την μηχανισμό της εταιρείας για την Προώθηση στην Απασχόληση, οι συνεργασίες της με Επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό της, υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθειά των καταρτισθέντων στην εύρεση μιας θέσης εργασίας ή την έναρξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που να ταιριάζει με τα προσόντα και τις επιθυμίες τους.

Οι καταρτισθέντες αναζητώντας την αρωγή της INTERFACE για προτεινόμενες θέσεις στην αγορά εργασίας που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισής τους και για υπόδειξη επιχειρήσεων, μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα όπως και μία σύντομη περιγραφή της θέσης που επιθυμούν να καλύψουν με e-mail στην διεύθυνση: info@interface.gr.