Πληροφορίες για τη δράση


ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (voucher) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών ΕΚΤ, δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» η οποία στοχεύει στην είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. (αριθ. διαβούλευσης 2/2014).

Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι 38.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 25 έως 29 ετών (15.000 απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 20.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) INTERFACE παρέχοντας ολοκληρωμένες ευκαιρίες δια βίου κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση, προτίθεται να υλοποιήσει στις πόλεις ΑΘΗΝΑ και ΠΑΤΡΑ μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 420 ωρών (4 μήνες)
3. Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η θεωρητική κατάρτιση θα διεξαχθεί στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της INTERFACE και στη συνέχεια η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

Οφέλη για τον άνεργο:

  • 2.530,00€ εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (600,00€ για την θεωρητική κατάρτιση και 1.930,00€ για την πρακτική άσκηση).
  • 2.280,00€ εκπαιδευτικό επίδομα για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (600,00€ για την θεωρητική κατάρτιση και 1.680,00€ για την πρακτική άσκηση).
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κ.λπ. για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης.
  • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.Οφέλη για την επιχείρηση:

  • Προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε Επιχείρησης.
  • Επιδοτούμενη 4μηνη απασχόληση (Πρακτική Άσκηση) των ωφελούμενων σε συνθήκες εργασίας στην Επιχείρηση.
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των καταρτιζομένων για όλη τη διάρκεια της 4μηνης απασχόλησης τους στην Επιχείρηση, χωρίς δική της υποχρέωση.
  • Καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή της Επιχείρησης στη Δράση (μισθολογική ή εργοδοτική) καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος και της πρακτικής άσκησης.
  • Συμμετοχή των Επιχειρήσεων στην Δράση ακόμα και αν επιδοτείται από άλλα προγράμματα απασχόλησης.
  • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, σε περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυμεί να προβεί σε πρόσληψη κάποιων εκ των ασκούντων πρακτική άσκηση σε αυτήν.

 

                Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΕΚ INTERFACE    
Αθήνα - Τηλ. Επικοινωνίας : 210 4855000
Πάτρα - Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 461700