Ιστορικό Έργων

Η INTERFACE ως πρωτοπόρος Εκπαιδευτικός Οργανισμός και με την ενεργό συμμετοχή της στον χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης από το 1994, έχει καταρτίσει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα χιλιάδες Άνεργους και Εργαζόμενους σε όλους τους τομείς και έχει οδηγήσει τους καταρτιζόμενους στην επίτευξη του στόχου τους και την INTERFACE στην ηγετική θέση που κατέχει ως σήμερα.

Μέσα από ένα ενδεικτικό και σύντομο ιστορικό έργων αποδεικνύεται η εμπειρία της και η πολυετή επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο της κατάρτισης.

 
Αναθέτουσα Αρχή Έτος Έναρξης Έργου Αντικείμενο Έργου Κατάρτισης
Επιχειρήσεις (έργο ΕΙΕΑΔ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 2013 Τίτλος Έργου: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που απασχολούν 20 εως 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης - πρόσκληση Γ.
Ρόλος INTERFACE: Φορέας Υλοποίησης.
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων σε  θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του σχεδίου προσαρμογής.
Σύνολο ανθρωποωρών 31.670
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2012 Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις στις 3 Περιφέρεις Σταδιακής Εξόδου.
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 220 ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες με αναγνωρισμένη Πιστοποίηση γνώσεων.
Σύνολο Ανθρωποωρών: 22.000
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΟΑΕΔ 2012 Τίτλος Έργου: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAININGVOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ
Το έργο αφορά  εκπαίδευση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής με Πιστοποίηση Γνώσεων.
Τόπος υλοποίησης:  Αθήνα & Πάτρα.
Επιχειρήσεις (έργο ΟΑΕΔ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 2012 Τίτλος Έργου: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ εντός Οικονομικής Κρίσης, για επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων.
Ρόλος INTERFACE: Φορέας Υλοποίησης.
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα σε θεματικά αντικείμενα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους για αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.
Σύνολο ανθρωποωρών 59.895.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2011 Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»
Υλποιήθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης σε σύνολο ανθρωποωρών 40.000. Τόπος υλοποίησης: Αθήνα & Πάτρα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2011 Τίτλος: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση  σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου και στις 8 περιφέρειες σύγκλισης».
Υλοποίηθηκαν 6 προγράμματα κατάρτισης σε σύνολο ανθρωποωρών 120.000. Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα & Ιωάννινα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2009 Τίτλος Έργου: «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ), για άνεργους παλιννοστούντες – μετανάστες- πρόσφυγες και άνεργους για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση». Σύνολο ανθρωποωρών 6.000. Τόπος υλοποίησης Αθήνα.
ΟΑΕΔ 2008 Τίτλος Έργου: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 15.000 ΓΥΝΑΙΚΕΣ»
Υλοποιήθηκαν 7 προγράμματα κατάρτισης σε σύνολο ανθρωποωρών 14.000.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2008 Τίτλος Έργου: «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου επιμορφώθηκαν 800 στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε 6 πόλεις πανελλαδικά για συνολικά 40.000 ώρες εκπαίδευσης καθώς και την παροχή εκπαιδευτικών υποδομών και υπηρεσιών HOSPITALITY.
Η INTERFACE εκπόνησε το πρόγραμμα σπουδών, το επιμορφωτικό υλικό και διαμόρφωσε το σχέδιο πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν. Υλοποίηθηκαν 37 προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποιήθηκαν  741 στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 2007 Τίτλος Έργου: «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στις επιχειρήσεις»
Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου η INTERFACE επιμόρφωσε συνολικά 340 εργαζόμενες γυναίκες σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις: ΑCTION PLAN A.E.: 50 ΓΥΝAΙΚΕΣ, MULTIMEDIA A.E.: 40 ΓΥΝAΙΚΕΣ, ΙΑΣΩ  GENERAL: 75 ΓΥΝAΙΚΕΣ, ΙΑΣΩ  ΜΑΙΕΥΤΙΚO: 75 ΓΥΝAΙΚΕΣ, ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.: 50 ΓΥΝAΙΚΕΣ, ΑLTEC ABEE: 50 ΓΥΝAΙΚΕΣ
Υλοποιήθηκαν 14 προγράμματα επιμόρφωσης με συνολικά 29.325 μαθητοώρες.
Το έργο περιελάμβανε δράσεις: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 2007 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων σε Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα για την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας τους»
Το έργο αφορά την κατάρτιση 150 ατόμων. Υλοποιήθηκαν 6 προγράμματα σε σύνολο ανθρωποωρών 12.000. Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα.
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας 2007 Τίτλος Έργου: "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην περιοχή Γεροβουνού του Δήμου Καματερού - Δράσεις Συμβουλευτικής, Προκατάρτισης και Κατάρτισης". Συνολική διάρκεια των συνεδριών – συναντήσεων 1.860 ανθρωποώρες. Προκατάρτιση συνολική διάρκεια 4.500 ανθροποώρες. Κατάρτιση στους τομείς: Υγεία - Πρόνοια, Οικονομία - Διοίκηση και Πληροφορική συνολική διάρκεια 12.750 ανθροποώρες 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 2007 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση 6500 εργαζομένων σε εξειδικευμένες δεξιότητες»
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 20 εργαζομένων στο αντικείμενο «Στελέχη εφαρμογής επιχειρ. Συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)».
Συνολική διάρκεια 5.000 ανθρωποωρών.
Τόπος υλοποίησης: Πάτρα.
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 2007 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση 30.000 εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ»
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 320 εργαζόμενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.
Συνολική διάρκεια 32.000 ανθρωποώρες.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2007 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ»
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 80 ατόμων αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ στο αντικείμενο «Στελέχη εφαρμογής επιχειρ. Συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)».  Υλοποιήθηκαν 4 προγράμματα σε σύνολο 20.000 ανθρωποωρών.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2007 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μεινεκτουσών ομάδων»
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 40 ατόμων, ανέργων άνω των 45 ετών, στα αντικείμενα «Αυτοματισμός γραφείου με χρήση Η/Υ» και «Τεχνικές επεξεργασίας αλουμινίου».
Συνολική διάρκεια 20.000 ανθρωποωρών.
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2007 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση ανέργων στον κατασκευαστικό κλάδο (τεχνικά έργα) από πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 150 ατόμων σε τεχνικές ειδικότητες.
Υλοποιήθηκαν 6 προγράμματα σε σύνολο 90.000 ανθρωποωρών.
Τόπος υλοποίησης: Πάτρα και Αθήνα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2007 Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 2006-2008» (ΣΕΚ ΙΙΙ)
Υλοποιήθηκαν 11 προγράμματα κατάρτισης στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, σε σύνολο 100.800 ανθρωποωρών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2006 Τίτλος έργου: "Κατάρτιση Ανέργων στον τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος"
Το έργο αφορά στην εκπαίδευση 40 ατόμων στον τομέα του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα σε σύνολο Ανθροποωρών: 16.000
Τόπος Υλοποίησης: Πάτρα και Χανιά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2006 Τίτλος Έργου: «Εκπαίδευση εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Υλοποιήθηκαν 8 προγράμματα και καταρτίστηκαν 160 εκπαιδευτές του ΕΚΕΠΙΣ στις πόλεις Πάτρα, Ιωάννινα και Χανιά.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2006 Τίτλος Έργου: «Δράση Κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική-κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση της συνοικίας προσφυγικά του Δήμου Μοσχάτου σε πιστοποιημένα ΚΕΚ» Συνολική διάρκεια 14.520 ανθρωποωρών.
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2006 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ – Μέτρο 5.8.1» «Προβολή και Προώθηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων». Συνολική διάρκεια 8.000 ανθρωποώρες. Τόπος υλοποίησης: Θηρασιά Σαντορίνης
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2006 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)». Υλοποιήθηκαν 3 προγράμματα κατάρτισης συνολικής διάρκειας 15.300 ανθρωποωρών. Τόπος Υλοποίησης Πάτρα 
ALTEC (έργο για το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών) 2006 Τίτλος Έργου: «Πληροφορικό Σύστημα ΚΤΕΟ»
Το έργο αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).
Η εταιρεία ανέλαβε την κατάρτιση των υπαλλήλων σε 53 εγκαταστάσεις  ΚΤΕΟ σε όλη την επικράτεια.
ALTEC (έργο για το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) 2005 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Περιφερειών»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε το 3ο υποέργο της εκπαίδευσης υπαλλήλων του Υπουργείου στα 12 υποσυστήματα που αναπτύχθηκαν για το συγκεκριμένο έργο στις έδρες 13 Περιφέρειες της χώρας για περίπου 40.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2005 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΙΙ». BASIC II
Υλοποιήθηκαν 18 προγράμματα κατάρτισης για Ανέργους με Πιστοποίηση γνώσεων στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα
Συνολική διάρκεια 36.000 ανθρωποωρών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2005 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση εργαζομένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)»
Υλοποιήθηκαν 13 προγράμματα στην Αθήνα, 4 στην Πάτρα και 2 στα Ιωάννινα.  Συνολική διάρκεια 92.000 ανθρωποώρες.
ALTEC (έργο για το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) 2005 Τίτλος Έργου:«Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Περιφερειών»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε το 2ο υποέργο της εκπαίδευσης υπαλλήλων του Υπουργείου σε end-user εργαλεία πληροφορικής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για περίπου 12.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης.
Κ/Α ΑΒΑΞ ΑΕ - ΕΤΕΘ - ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 2004 Τίτλος έργου: Κατάρτιση Ανέργων για τα μεγάλα Τεχνικά Έργα
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης / Κατάρτισης
Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η προώθηση της απασχόλησης άνεργου ανθρώπινου δυναμικού στα μεγάλα έργα μέσω της κατάλληλης εξειδίκευσης και αφετέρου η συνολικότερη ανάπτυξη του επιπέδου κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες μόνιμης απασχόλησής τους. Συνολική διάρκεια 16.500 ανθρωποώρες κατάρτισης. Τόπος υλοποίησης Αθήνα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2004 Τίτλος Έργου: "Ολοκληρωμένο περιβάλλον Η-μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/ΙΡΙΣ" Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας Ρόλος της INTERFACE: Συνεργαζόμενος Φορέας Πρόκειται για ένα έργο όπου εστιάζεται στη δημιουργία ενός προσαρμοζόμενου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, βασισμένο σε υπάρχουσα πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα είναι ικανό να παρέχει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για χρήση από εργαζόμενους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά αναφορικά με το επίπεδό τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις προτιμήσεις και τους στόχους, σε θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) με έμφαση στην επικείμενη συμμόρφωση και υιοθέτησή τους από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.
ALTEC (έργο για το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) 2004 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Περιφερειών»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε το 1ο υποέργο της εκπαίδευσης υπαλλήλων του Υπουργείου σε θέματα αυτοματισμού γραφείου στις 13 Περιφέρειες της χώρας για συνολικά 1.554 ανθρωποώρες εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση έγινε σε 25 πόλεις.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΛΑΝΕΤ 2004 Τίτλος Έργου: «Χρήση Η/Υ» και «Μηχανογραφημένη Λογιστική – Φορολογικά θέματα»
Συνολική διάρκεια 6.000 ανθρωποωρών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2004 Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ 2004-2006» (ΣΕΚ ΙΙ)
Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση (Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. 2004-2006) Άξονας 1 - Μέτρο 3.
Υλοποιήθηκαν 21 προγράμματα κατάρτισης στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, σε σύνολο 210.000 ανθρωποωρών.
ALTEC (έργο S.A.I.C.) 2004 Τίτλος Έργου: «Training for the administration of of information systems (C4I) for the Olympic Games Security 2004»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε στην εκπαίδευση 240 ατόμων  για συνολικά 6.240 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, σε χρονικό διάστημα λιγότερο των 30 ημερών. Η εκπαίδευση αφορούσε την εξής θεματολογία:
- Administration of Windows 2000 Server
-  Network Administration of networks equipped with CISCO machines / componets
-  Oracle Database basic administration
- Administration of Windows 2000 Server II
-  Security administration of networks with CISCO equipment
ALTEC (έργο Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) 2004 Τίτλος Έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων σε ευρεία κλίμακα»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε στην εκπαίδευση 584 καθηγητών Πληροφορικής των σχολικών εργαστηρίων του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. για συνολικά 3.480 ώρες εκπαίδευσης, σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. Η εκπαίδευση έγινε σε 38 πόλεις.
ALTEC (έργο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 2004 Τίτλος Έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση 130 Σχολικών Εργαστηρίων»
Ρόλος της INTERFACE: Υπεργολάβος
Η παρουσία της INTERFACE στο εν λόγω έργο, ως υπεργολάβος της ALTEC ABEE, αφορούσε στην εκπαίδευση 130 καθηγητών Πληροφορικής Εργαστηρίων Η/Υ σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) του ΥΠΕΠΘ, για συνολικά 200 ώρες.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2003 Τίτλος Έργου: Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, ανέργων παλιννοστούντων – μεταναστών - προσφύγων, σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Υλοποίηθηκαν 11 προγράμματα στις πόλεις Αθήνα και  Χανιά σε σύνολο ανθρωποωρών 66.000.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2003 Κοινοτική Πρωτοβουλία ‘‘EQUAL’’ Τίτλος Έργου: «ΔΕΣΜΟΣ / e - QUALITY», στα πλαίσια του Μέτρου 2, Άξονας 2 Ρόλος της INTERFACE: Εταίρος
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν: ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ΩMEGA TECHNOLOGY, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ALTEC ΑΒΕΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ(Παιδαγωγικό Τμήμα), ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ.
Σκοπός έργου είναι να δημιουργήσει εργαλεία και μεθόδους που θα  βελτιώνουν την απασχολησιμότητα  των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας  και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Εκπαιδεύτηκαν εξήντα (60) άτομα ηλικίας 18-24 ετών, στη γνώση και χρήση σύγχρονων και εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής, δίνοντας τους την δυνατότητα και τη προοπτική για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. 
ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ e-QUALITY- ΔΕΣΜΟΣ:
1.    Δημιουργία Εντευκτηρίων Πληροφορικής στο Μενίδι και στα Χανιά. Τα Εντευκτήρια προσφέρουν:  μαθήματα και χρήση Η/Υ και Διαδικτύου, υπηρεσίες συμβουλευτικής και προσανατολισμού, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
2.    Διαμόρφωση μεθόδων παρέμβασης και υποστήριξης των νέων που εγκαταλείπουν ή κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο μέσω της κατάρτισης στους Η/Υ.
ΠΕΠ Ηπείρου 2003 Τίτλος Έργου: «Κατάρτιση ανέργων για τα έτη 2003-2004»
Υλοποιήθηκαν 2 προγράμματα κατάρτισης στην πόλη των Ιωαννίνων.
Συνολική διάρκεια 11.280 ανθρωποωρών.
ΟΑΕΔ 2003 Τίτλος Έργου: «Πρόγραμμα Εναλλασσόμενης κατάρτισης για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» ADVANCE SKILLS
Το έργο αφορούσε στην εκπαίδευση χειριστών εκπαιδευτικού λογισμικού, εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων και υλοποιήθηκαν 6 προγράμματα κατάρτισης:
1.         Στελέχη ανάπτυξης επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων – Μηχανικοί Επιχειρησιακών Δικτύων (πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα).
2.         Στελέχη Πληροφορικής με Εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Εφαρμογή (πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα).
3.         Στελέχη εφαρμογής επιχειρησιακών συστημάτων με ειδίκευση στο σύστημα SAP - ΤΟΜΕΑΣ FINANCIAL ACCOUNTING (πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα).
4.         Στελέχη ανάπτυξης επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων –Μηχανικοί Επιχειρησιακών Δικτύων (πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη).
5.         Στελέχη ανάπτυξης επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων – Μηχανικοί Επιχειρησιακών Δικτύων (πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης).
6.         Στελέχη Πληροφορικής με Εξειδίκευση στην Ανάπτυξη Εφαρμογής (πραγματοποιήθηκε στα Χανιά).
Συνολική διάρκεια 5.100 ώρες και καταρτίστηκαν 120 άτομα.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2003 Τίτλος Έργου: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. (Κύκλος Β΄) BASIC I
Κοινωνία της Πληροφορίας (Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ) Άξονας 3 (Ανάπτυξη & απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία) Μέτρο 4 (Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού)
Υλοποιήθηκαν 24 προγράμματα με σύνολο ανρωποωρών 48.000 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα και Χανιά.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2002 Τίτλος Έργου: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ» (ΣΕΚ Ι)
Υλοποιήθηκαν 11 προγράμματα κατάρτισης στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσαλονίκη και Χανιά. Σύνολο ανθρωποωρών
92.000.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2002 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Τίτλος Έργου: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Διαπεριφερειακό Σύστημα Υποστήριξης στην Κοινωνική Οικονομία «DIONI II»
Ρόλος της INTERFACE: Συντονιστής Εταίρος
Το Έργο αφορά σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προώθησης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία και της καταπολέμησης των Ανισοτήτων των Γυναικών με στόχο α) την επίτευξη της ανάπτυξη επιχειρηματικών και κοινωνικοοικονομικών πρωτοβουλιών και β) την ανάπτυξη καινοτόμων Μηχανισμών για την ενίσχυση του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των Γυναικείων Επιχειρήσεων σε 5 περιοχές της Ελλάδας [Ήπειρος, Θράκη, Επτάνησα, Θεσσαλία, Αττική (με έμφαση στη Δ. Αττική).
ΥΠΕΠΘ 2002 Τίτλος Έργου: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση
Ρόλος Interface: Φορέας Υλοποίησης
Το έργο αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση Τεχνολογιών της πληροφορίας και Επικοινωνιών.
ΤΣυνολικά διάρκεια 12.768 ανθρωποωρών
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Πάτρα, Ιωάννινα και Χανιά
SDV – NETJOB 2001 Τίτλος Έργου: «Προσαρμογή της Νέας Οικονομίας μέσα στο πλαίσιο της Κοινωνίας του Διαλόγου» (Adaptation to the New Economy within the Framework of Social Dialogue)
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Ρόλος της INTERFACE: Εταίρος
Το “SDV-NetJob” πρόκειται για ένα έργο στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος και το οποίο στόχευε στην προώθηση του ανοιχτού και προσβάσιμου Κοινωνικού Διαλόγου ανάμεσα σε Ενώσεις Εργοδοτών και σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, μέσα από τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών του Internet. Ειδικό ενδιαφέρον αποτέλεσε η σχέση με τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων για επαγγελματικά προσόντα πληροφορικής και οι προοπτικές που δίνει η ύπαρξη των αναγκών αυτών για την απασχόληση Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες. Η μεταφορά “βέλτιστων πρακτικών” στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και των σχεδίων απασχόλησης για ΑΜΕΑ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του έργου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2001 Τίτλος Έργου: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Πρωτοβουλία /Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας  (Ε.Π.Β.)
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Η ενέργεια απευθύνεται σε δεκαοκτώ (18) εργαζόμενους σε επιχειρήσεις απόφοιτους Λυκείου εκπαιδεύτηκαν σε πληροφοριακά και ηλεντρονικά μέσα για  την  διεκπεραίωση  των  εργασιών  της.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2001 Τίτλος Έργου: EURO - ΕΝΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN - Υποπρόγραμμα Νο 2 "Περιστέρι Αττικής"
Ρόλος της INTERFACE:  Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, τόσο του οικονομικού τομέα όσο και των λοιπών λειτουργικών τμημάτων των επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι να  αναλύσει στους εκπαιδευόμενους, το νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις, μετά την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2001 Τίτλος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πρωτοβουλία /Πρόγραμμα: Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN - Υποπρόγραμμα Νο 2 "Περιστέρι Αττικής"
Ρόλος της INTERFACE: Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Σκοπός της ενέργειας είναι η παροχή Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εργαζόμενους της περιοχής μας ώστε να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της Οργάνωσης και Διοίκησης Παραγωγής και να καλύψουν τη διαρκή απαιτούμενη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2001 Τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πρωτοβουλία /Πρόγραμμα:Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN - Υποπρόγραμμα Νο 2 "Περιστέρι Αττικής"
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Η παρούσα πρόταση κατάρτισης με τίτλο "Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων" απευθύνεται σε 30 καταρτιζόμενους απόφοιτους Λυκείου, οι οποίοι θα ήθελαν να σταδιοδρομήσουν στις πωλήσεις. Στοχεύει να δώσει επαρκείς γνώσεις στους καταρτιζόμενους για να αντιμετωπίσουν με σταθερότερο τρόπο την επαγγελματική τους  επιλογή.
ΥΠΕΠΘ 2000 Τίτλος Έργου: ΛΑΕΡΤΗΣ - "Πιλοτική αξιοποίηση δικτυακής και υπολογιστικής υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ)"
Πρωτοβουλία/ Πρόγραμμα: Ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΠΕΑΕΚ)
Ρόλος της INTERFACE: ΕΕ3 - Φορέας Υλοποίησης  της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η INTERFACE ανέλαβε την προετοιμασία (επιμόρφωση) των εκπαιδευτικών που επέλεξε το ΥπΕΠΘ ως επιμορφωτές του ΛΑΕΡΤΗ. Διετέλεσε ως υπεύθυνος και συντονιστής επιμόρφωσης και ανέλαβε: να συντονίζει τους επιμορφωτές, σχεδιάζει, παρακολουθεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και ομαδοποιεί τα συμπεράσματα των φύλλων εξέλιξης της επιμόρφωσης, εντοπίζει τα προβλήματα, οργανώνει ημερίδες ενημέρωσης και απολογισμού και σχεδιάζει τις προδιαγραφές επιμόρφωσης και το στρατηγικό σχεδιασμό για κάθε σχολική χρονιά, που θα διαρκέσει ο ΛΑΕΡΤΗΣ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2000 Τίτλος Έργου: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ
Πρωτοβουλία/ Πρόγραμμα:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας  (Ε.Π.Β.)
Ρόλος της INTERFACE: Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Σύντομη Περιγραφή:
Η Λογιστική είναι ο συνδετικός κρίκος της επιχείρησης με τα οικονομικά της θέματα και γενικότερα η βάση για την λήψη κάθε επιχειρηματικής απόφασης.
Η τάση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για ανάκαμψη οδηγεί τον επιχειρηματικό  κόσμο σε ίδρυση νέων επιχειρήσεων
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ως συνεργαζόμενη επιχείρηση) - Ivan Jelev Dimitrov από το Πανεπιστήμιο St Klimmeent of Ochrid, Academy of Theology, Σόφια, Βουλγαρία (ως φορέας διακρατικής συνεργασίας). 2000 Τίτλος Έργου: "Κατάρτιση στελεχών διαβαλκανικής συνεργασίας για τη διάχυση της πληροφόρησης"
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης / Κατάρτισης
Το πρόγραμμα "Κατάρτιση Στελεχών Διαβαλκανικής Συνεργασίας για τη διάχυση της πληροφόρησης"  είχε ως βασικό σκοπό την κατάρτιση  25  ατόμων  που προέρχονται τόσο  από τις χώρες  της Βαλκανικής χερσονήσου όσο και από την Ελλάδα. Οι  καταρτισθέντες ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπρεπε να γνωρίζουν ελληνικά (για τους διακρατικούς καταρτιζόμενους) και επίσης να γνωρίζουν καλά μία ξένη γλώσσα. Στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία μορφών τόσο τουριστικής ανάπτυξης όσο και ενημέρωσης που μπορούν να λάβουν τη μορφή επιχειρηματικής δράσης με παράλληλη γνωριμία με το εξειδικευμένο τομέα της πληροφορικής που αφορά τη δημιουργία infokiosk.
INTERREG 11 2000 Τίτλος Έργου: "Μηχανοργάνωση ιστορικών αρχείων με στελέχη πολιτιστικής κληρονομιάς
Πρωτοβουλία/ Πρόγραμμα:INTERREG II
Εταίροι:Ορθόδοξο Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού (ως συνεργαζόμενη επιχείρηση) - Ivan Jelev Dimitrov από το Πανεπιστήμιο St Klimmeent of Ochrid, Academy of Theology, Σόφια, Βουλγαρία (ως φορέας διακρατικής συνεργασίας).
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης / Κατάρτισης
Σύντομη Περιγραφή:
Το πρόγραμμα "Μηχανοργάνωση Ιστορικών Αρχείων με στελέχη πολιτιστικής κληρονομιάς"  είχε ως βασικό σκοπό την κατάρτιση  20 αποφοίτων Λυκείου. Οι καταρτισθέντες προέρχονταν από τον Ελλαδικό χώρο καθώς και από τις χώρες της Βαλκανικής περιοχής και καταρτίσθηκαν στο αντικείμενο της  Μηχανοργάνωσης των Ιστορικών αρχείων και την ηλεκτρονική επεξεργασία του αρχειακού αυτού υλικού.
INTERREG II 2000 Τίτλος Έργου: "Στελέχη θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού"
Πρωτοβουλία/ Πρόγραμμα:INTERREG II
Εταίροι: Ορθόδοξο Ίδρυμα Παιδείας και Πολιτισμού (ως συνεργαζόμενη επιχείρηση) - Ivan Jelev Dimitrov από το Πανεπιστήμιο St Klimmeent of Ochrid, Academy of Theology, Σόφια, Βουλγαρία (ως φορέας διακρατικής συνεργασίας).
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης / Κατάρτισης
Σύντομη Περιγραφή:
Το πρόγραμμα "Στελέχη θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού" είχε ως βασικό σκοπό την κατάρτιση  20  ατόμων  που προέρχονταν τόσο  από τις χώρες  της Βαλκανικής χερσονήσου όσο και από την Ελλάδα. Οι καταρτισθέντες ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπρεπε να γνωρίζουν ελληνικά (για τους διακρατικούς καταρτισθέντες) και επίσης να γνωρίζουν καλά μία ξένη γλώσσα. Στόχος του προγράμματος ήταν να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία μορφών τουριστικής ανάπτυξης που μπορούν να λάβουν τη μορφή επιχειρηματικής δράσης με παράλληλη διαφύλαξη και διάδοση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.   
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2000 Τίτλος: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – LOGISTICS
Πρωτοβουλία /Πρόγραμμα:Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN - Υποπρόγραμμα Νο 2 "Περιστέρι Αττικής"
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
To πρόγραμμα  αποτελεί μέρος ενός βασικού κύκλου με θέμα Logistics Management. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι, η ενημέρωση και η εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων στις αρχές της σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των Business Logistics και οργάνωσης αποθηκών.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2000 Τίτλος: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρωτοβουλία /Πρόγραμμα:Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN - Υποπρόγραμμα Νο 2 "Περιστέρι Αττικής"
Ρόλος της INTERFACE:Φορέας Υλοποίησης – Συντονιστής
Στόχος του προγράμματος είναι μέσα σε ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, να δώσει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική τους λειτουργία στην επιχείρηση και την επαγγελματική τους επιβίωση. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα παρουσιασθούν τα βασικά εργαλεία λήψης-ανάλυσης και αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων, τα οποία σε συνδιασμό με τις πληροφορίες, χρησιμοποιούνται στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
INTEGRA 1998 Τίτλος: ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληροφόρηση και αυτοοργάνωση για την ανάπτυξη της επιχειρ/τητας και κοινωνική ένταξη των ομογενών Ελλήνων της Αλβανίας
Πρωτοβουλία/Πρόγραμμα: INTEGRA
Εταίροι:Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων (ΚΕΣΝΑ ), Δημοτική Επιχείρηση Εκτροφείο Θηραμάτων ( Δελβινακίου), Ιntersyn, Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, 14ο Συμβούλιο Περιοχής (Πεδινή Ιωαννίνων ), Γκρέκα Θ. Κολόκας, Ε.Ο. Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κοινοτική Επιχείρηση Νεοκαισάρειας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας (ΝΕΛΕ), C & C ΕΠΕ, Α. Αναστασίου& ΣΙΑ, γενική γραμματεία νέας γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.), (Cnca) Coordinamento Nazionale Communita Di Accoglienza, Coordinadora Contra El Paro De Torrelavega  Y Comarca
Ρόλος της INTERFACE:Leader
Σύντομη Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εκπονήθηκε μελέτη επέκτασης του εκτροφείου θηραμάτων της Δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Δελβινακίου με στόχο την αύξηση των θέσεων απασχόλησης για ομογενείς. Διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης αντίστοιχης ομάδας στην Ν. Αλβανία
YOUTHSTART 1998 Τίτλος Έργου:. ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ - Νέοι στην Δημιουργία και την Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Πρωτοβουλία/
Πρόγραμμα:YOUTHSTART
Εταίροι:INTERSYN, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννίνων, Δήμος Μετσόβου, Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Infotech, CNCA, COOPERATINA AMA L' AGUILONE
Ρόλος της INTERFACE:Εθνικός Εταίρος
Σύντομη Περιγραφή:
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εκπονήθηκε μελέτη αναπτυξιακού σχεδιασμού και αγοράς εργασίας του Ν. Ιωαννίνων "προτάσεις για επαγγέλματα με προοπτικές - συμπεράσματα" και δημιουργήσαμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κενές θέσεις εργασίας. Εκπονήθηκε μελέτη ανάπτυξης που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο επαγγελματικού προσανατολισμού με την χρήση Η/Υ, ένα έντυπο εγχειρίδιο τεχνικών αναζήτησης εργασίας για νέους με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα, καθώς και εκπαιδευτικό εργαλείο σε μορφή CD ROM με θέμα το DTP, προϊόντα που αποτέλεσαν εργαλεία τόσο στην εκπαιδευτική δράση που υλοποιήσαμε (600 ώρες σε 13 νέους 18-24 ετών σε θέματα DTP), όσο και στα χέρια των συμβούλων που στελέχωσαν τα 2 Ινστιτούτα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα. Στα πλαίσια λειτουργίας αυτών των γραφείων δημιουργήσαμε βάση δεδομένων με οδηγό επαγγελμάτων, εκπονήθηκε μελέτη σπουδών για μετά το Γυμνάσιο Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και διάδοσης του προγράμματος όπως έ