Ημερίδες & Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης που αναλαμβάνει η INTERFACE για την εμβάθυνση σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται η δραστηριοποίηση της στην οργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων ενημέρωσης-δημοσιότητας και προβολής.

Σκοπός των ενεργειών αυτών είναι:

 • Η διαρκής ενημέρωση και παρακολούθηση των νέων προσεγγίσεων και των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις ραγδαίες εξελίξεις που δημιουργούν οι συνθήκες της Νέας Οικονομίας στην αγορά.
 • Η ανάπτυξη της φιλοσοφίας της συνεργασίας, της ενοποίησης και της διάχυσης της γνώσης
 • Η ενίσχυση και η αλληλοαξιοποίηση των ιδεών
 • Η ανταλλαγή και η διεύρυνση γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ισότητας ευκαιριών
 • Η πληροφόρηση και η διάχυση αποτελεσμάτων των έργων κατάρτισης
 • Η συνεργασία με ευρωπαϊκούς εταίρους
 • Η προώθηση στην Απασχόληση

 

Τίτλος Ημερίδα για το πρόγραμμα κατάρτισης «Βοηθός στον Επισιτισμό»
Τόπος Διεξαγωγής Όμιλος ALTEC αίθουσα εκδηλώσεων (Πάτμου 12, Μαρούσι)
Ημερομηνία 14/12/2012
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του υποέργου 17 της πράξης 2 (Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα Τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» διενεργήθηκε ημερίδα για την Διάχυση των Αποτελεσμάτων του προγράμματος (επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, απορρόφηση καταρτισθέντων στην αγορά εργασίας.
 
Τίτλος Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος Διεξαγωγής ΥΠΕΠΘ (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι)
Ημερομηνία 5/5/2008 και 7/11/2008
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του Έργου "Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης" (Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΠΘ) υλοποιήθηκαν 2 Ημερίδες στην Αττική.
* Η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 5/5/2008 στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΠΘ στο Μαρούσι είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών τους σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα οργανωτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Συντονιστής Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρουμάνος Προιστ. Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης) και
* Η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2008 στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΠΘ στο Μαρούσι είχε σαν στόχο την Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου. Χαιρετισμός από κ. Πλατή Δημήτρη (Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ) και συντονιστής Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρουμάνος Προιστ. Γεν. Διεύθυνσης Διοίκησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης).
 
Τίτλος Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τόπος Διεξαγωγής ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CAPSIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ημερομηνία 12/5/2008
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του Έργου "Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης" (Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΠΘ) υλοποιήθηκε μία Ημερίδα στην Θεσσαλονίκη.
* Η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 12/5/2008 στο ξενοδοχείο CAPSIS στην Θεσσαλονίκη είχε ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης για την διενέργεια επιμορφωτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών τους σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα οργανωτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Συντονιστής Καρατάσιος Γεώργιος (Περιφερειακός Δ/ντης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)
 
Τίτλος «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β' κύκλος)» στην εταιρεία Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τόπος Διεξαγωγής Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. Κύμης & Λ. Βυζαντίου 1, στη Νέα Ιωνία
Ημερομηνία 14/4/2008
Σύντομη Περιγραφή Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Σ.Κ. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και είχε ως σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωσή του κοινωνικού συνόλου για τους στόχους και το περιεχόμενο του Έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β'κύκλος)». (φορέας υλοποίησης Γενική Γραμματεία Ισότητας, Μέτρο 5.1 Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση).
Το ΚΕΚ INTERFACE εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από τον κ. Σπ. Παπαγεωργίου (Διευθυντής Κατάρτισης) ο οποίος παρουσίασε την Ενέργεια "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου.
 
Τίτλος «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β'κύκλος)» για την εταιρεία ALTEC TELECOMS
Τόπος Διεξαγωγής Κεντρική Δομή ΚΕΚ- Αίθουσα Συνεδρίων (Μοσχάτο)
Ημερομηνία 5/3/2008
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β'κύκλος)» (Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Ισότητας, Μέτρο 5.1, Ε.Π. «Απασχόληση & επαγγελματική Κατάρτιση»), το ΚΕΚ Interface ανέλαβε για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας ALTEC TELECOMS την οργάνωση και διεξαγωγή Ημερίδας η οποία αποσκοπούσε στην προβολή του έργου και στην ενημέρωση ανδρών και γυναικών της ALTEC TELECOMS, του κοινωνικού και επαγγελματικού τους περίγυρου και της κοινωνίας γενικότερα, για τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται και αφορούν στην προετοιμασία, την προώθηση, αλλά και διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, το ΚΕΚ INTERFACE εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από τον κ. Σπ. Παπαγεωργίου (Διευθυντής Κατάρτισης) ο οποίος παρουσίασε την Ενέργεια "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου.
 
Τίτλος «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β'κύκλος)» στην εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL
Τόπος Διεξαγωγής ΙΑΣΩ GENERAL, Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός
Ημερομηνία 5/2/2008
Σύντομη Περιγραφή Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ GENERAL και είχε ως σκοπό την ενημέρωσή του κοινωνικού συνόλου για τους στόχους και το περιεχόμενο του Έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β' κύκλος)». (φορέας υλοποίησης Γενική Γραμματεία Ισότητας, Μέτρο 5.1 Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση).
Το ΚΕΚ INTERFACE εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από τον κ. Σπ. Παπαγεωργίου (Διευθυντής Κατάρτισης) ο οποίος παρουσίασε την Ενέργεια "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου.
 
Τίτλος «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β'κύκλος)» στην εταιρεία ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ
Τόπος Διεξαγωγής ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, Λεωφ. Κηφισίας 37- 39, Μαρούσι
Ημερομηνία 21/1/2008
Σύντομη Περιγραφή Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ και είχε ως σκοπό της την ενημέρωσή του κοινωνικού συνόλου για τους στόχους και το περιεχόμενο του Έργου «Θετικές δράσεις για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (β' κύκλος)». (φορέας υλοποίησης Γενική Γραμματεία Ισότητας, Μέτρο 5.1 Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση). Το ΚΕΚ INTERFACE εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από τον κ. Σπ. Παπαγεωργίου (Διευθυντής Κατάρτισης) ο οποίος παρουσίασε την Ενέργεια "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου.
 
Τίτλος ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2007
Τόπος Διεξαγωγής ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία 7,8,9/12/2007
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΙΤΗΣΗΣ που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, η INTERFACE σε συνεργασία με την εταιρεία ALTEC TELECOMS (του Ομίλου ALTEC) και μέγα Χορηγό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, συμμετείχε με ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Προώθησης της Απασχόλησης.
 
Τίτλος Κατάρτιση Νέων Καλλιτεχνών στο Θέατρο Σκιών – Μαριονέτα - Κουκλοθέατρο
Τόπος Διεξαγωγής Δομή ΚΕΚ στην Πάτρα
Ημερομηνία 7/2/2007
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση Ανέργων στον Τομέα του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος» του Υπ. Εργασίας – Άξονας 1, Μέτρο 5 του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για την παρουσίαση των κατασκευών και των δημιουργιών (φιγούρες για θέατρο Σκιών – Καραγκιόζη, μαριονέτες για κουκλοθέατρο) των καταρτιζομένων, παρουσία του Καραγκιοζοπαίχτη κ. Κωνσταντίνου Μακρή και της καθηγήτριας Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Θεατρολογίας κυρίας Μαρίας Γαλάνη.
 
Τίτλος Ημερίδες στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιοχή Γερόβουνο του Δήμου Καματερού
Τόπος Διεξαγωγής Καματερό Αττικής
Ημερομηνία 2006 και 2007
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Αστικής Ανάπτυξης στην Περιοχή Γερόβουνο του Δήμου Καματερού (Άξονας 3, Μέτρο 3.1) της Περιφέρειας Αττικής, η INTERFACE συμμετείχε ως εταίρος στις δράσεις Δημοσιότητας Συμβουλευτικής και Κατάρτισης. Διεξήχθησαν 2 ημερίδες.
* Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το 2006 στο Πνευματικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου Δήμου Καματερού για την παρουσίαση και τους στόχους της Δράσης Συμβουλευτικής συμμετείχαν ο Υφυπουργός Απασχόλησης, τοπικές αρχές του Δήμου, η ομάδα των συμβούλων ψυχολόγων και οι ωφελούμενοι του έργου.
* Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2007 στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΜΕΛΙΝΑ, έγινε ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων και κατοίκων των περιοχών για τα αποτελέσματα του έργου.
 
Τίτλος Ημερίδα παρουσίασης για την Περιβαλλοντική, Κοινωνική – Οικονομική Ανασυγκρότηση της Συνοικίας Προσφυγικά του Δήμου Μοσχάτου
Τόπος Διεξαγωγής Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΑΠΗ Μοσχάτου
Ημερομηνία 19/6/2006
Σύντομη Περιγραφή Στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Περιβαλλοντική, Κοινωνική – Οικονομική Ανασυγκρότηση της Συνοικίας Προσφυγικά του Δήμου Μοσχάτου (Μέτρα 3.1 και 4.2) του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, η INTERFACE ως ανάδοχος των δράσεων κατάρτισης και προκατάρτισης με ομιλητή τον κ. Ιωάννη Τσιρικό (Γεν. Δ/ντη του ΚΕΚ) ανέπτυξε το θέμα «Επαγγελµατική Κατάρτιση και Απασχόληση, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 
Τίτλος Νέα Εποχή στην Αγορά Εργασίας Πληροφορικής – Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες
Τόπος Διεξαγωγής Ξενοδοχείο Athens Imperial, Conference Hall
Ημερομηνία 3/11/2005
Σύντομη Περιγραφή Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα όπως η διαρκής ενημέρωση και παρακολούθηση των νέων προσεγγίσεων και των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας τόσο των ανέργων, των εργαζομένων αλλά και του ανθρωπίνου δυναμικού στις ραγδαίες εξελίξεις που δημιουργούν οι συνθήκες της νέας οικονομίας στην αγορά, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων, οι βασικές αρχές της διερευνητικής, της συνεργατικής και της διαθεματικής προσέγγισης στις μεθόδους εκπαίδευσης.
 
Τίτλος ΟΠΣ Περιφερειών στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Τόπος Διεξαγωγής Μικρό Αμφιθέατρο ΕΚΔΔΑ
Ημερομηνία 13/6/2005
Σύντομη Περιγραφή Στην Ημερίδα που απευθυνόταν σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών» η INTERFACE (ως Υπεργολάβος της ALTEC για το μέρος της εκπαίδευσης του ως άνω έργου) παρουσίασε την μεθοδολογία, τα αντικείμενα κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 
Τίτλος Τεχνολογίες που θα οδηγήσουν την επιχείρησή σας στο αύριο
Τόπος Διεξαγωγής ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη
Ημερομηνία 29/3/2005
Σύντομη Περιγραφή Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των εταιριών Ομίλου ALTEC, Hewlett Packard Hellas και Microsoft Hellas στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα Τεχνολογίες που θα οδηγήσουν την επιχείρησή σας στο αύριο, η INTERFACE συμμετείχε με δικό της Περίπτερο παρουσιάζοντας προγράμματα κατάρτισης νέων τεχνολογιών. Βασικός της στόχος στην εκδήλωση αυτή ήταν γνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για απασχόληση καταρτισμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις του ευρύτερου ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα ώστε να συνδέσουν τους καταρτισθέντες από ενέργειες κατάρτισης με την δυνατότητα κάλυψης θέσεων εργασίας.
 
Τίτλος Κοινωνικές Πολιτικές και Παρεμβάσεις σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σε τοπικό επίπεδο
Τόπος Διεξαγωγής Δημαρχείο Χανίων
Ημερομηνία 30/6/2004
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο του έργου ΔΕΣΜΟΣ E-QUALITY (Κ.Π EQUAL) που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και το Υπ. Εργασίας, που είχε ως στόχο την εξοικείωση νέων από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες με τις νέες τεχνολογίες και την παραγωγή εργαλείων και μεθόδων που θα βοηθήσουν την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας με ισότιμους όρους, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) σε συνεργασία με την ΔΗ.Π.Ε. Χανιών, τον ΝΟΣΤΟ και την INTERFACE, διοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα Κοινωνικές Πολιτικές και Παρεμβάσεις σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες σε τοπικό επίπεδο.
 
Τίτλος Διοργάνωση ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
Τόπος Διεξαγωγής Δημαρχείο Μενιδίου
Ημερομηνία 10/11/2003
Σύντομη Περιγραφή Το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο E-QUALITY (Κ.Π EQUAL) συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπ. Εργασίας είχε ως στόχο νέα άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα να μπορούν με την κατάλληλη βοήθεια να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και ταλέντα στις Νέες Τεχνολογίες . Προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας του εντευκτηρίου Πληροφορικής νεολαίας στο Μενίδι (γνωστό ως στέκι), διοργανώθηκε από τον Δήμο Αχαρνών, την INTERFACE και τον ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, συναυλία με την Δόμνα Σαμίου και το συγκρότημά της.
 
Τίτλος Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του προγράμματος "ΛΙΘΟΣ" στο πλαίσιο υλοποίησης της Κ.Π. INTERREG II
Τόπος Διεξαγωγής Ιωάννινα - Πανεπιστήμιο (Αίθουσα Γεώργιος Μυλωνάς)
Ημερομηνία 21/11/2001
Σύντομη Περιγραφή Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg II - Πρόγραμμα Λίθος με τίτλο: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Λαϊκής αρχιτεκτονικής διασυνοριακού χαρακτήρα "Η πέτρα από την Ήπειρο μέχρι την Σκόδρα" πραγματοποιήθηκε η ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τις Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες INTERFACE Α.Ε.. Το πρόγραμμα είχε περιοχή εφαρμογής την Ήπειρο και την Νότια Αλβανία. Για το λόγο αυτό υπήρξε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Στόχος ήταν μέσα από αυτές τις ενέργειες ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - εγχειριδίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για την επεξεργασία και τις τεχνικές της λιθοδομής σε έργα λαϊκής αρχιτεκτονικής, η παραγωγή εκπαιδευτικών τίτλων πολυμέσων (CD-ROM) με εικόνα, ήχο, video καθώς και η ενσωμάτωση εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), σε τεχνικές επεξεργασίας πέτρας και συντήρησης παραδοσιακών κτισμάτων / κτιρίων λαϊκής αρχιτεκτονικής, η δημιουργία τηλεματικού δικτύου διασύνδεσης και η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών (με στοιχεία του κλάδου) με σκοπό την ανταλλαγή του εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο, με την χρήση νέων τεχνολογιών πολυμέσων και την ευρεία διαθεσιμότητα του δικτύου και δράσεις ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση του πληθυσμού και των τοπικών κοινωνιών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης της λαϊκής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, παράγοντας υλικό πληροφόρησης (έντυπο υλικό, ταινίες video, ανταλλαγές).
 
Τίτλος Ενημερωτική Ημερίδα για το έργο ΛΑΕΡΤΗΣ
Τόπος Διεξαγωγής Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ
Ημερομηνία 09/11/2000
Σύντομη Περιγραφή

Το έργο ΛΑΕΡΤΗΣ εντάσσεται στην ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ (μέρος του ΕΠΕΑΕΚ, Β' ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ, Β' Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών). Το έργο Λαέρτης, είναι το πιλοτικό έργο της Οδύσσειας που, εισάγοντας τις ΤΠΕ στην Τεχνική Επαγγελματική δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στοχεύει:

 • στην προσέγγιση της σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με την σύγχρονη επαγγελματική ζωή,
 • στην εξοικείωση με σύγχρονες επαγγελματικές μεθόδους,
 • στην εξοικείωση με τις έννοιες της διαρκούς μάθησης και συνεχούς ενημέρωσης,
 • στην εξομάλυνση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών,
 • στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος για τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης,
 • στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του έργου γίνεται σε 15 Τεχνικά-Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια στις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Τρικάλων και Σερρών. Φορέας υλοποίησης είναι το ΙΤΥ. Η Interface A.E. είναι ένας από τους τελικούς αναδόχους φορείς και έχει αναλάβει την επιμόρφωση των καθηγητών για το έργο ΛΑΕΡΤΗΣ.

 
Τίτλος Forum - συνέδριο γυναικείας επιχειρηματικότητας
Τόπος Διεξαγωγής Ιωάννινα
Ημερομηνία 21-23/10/2000
Σύντομη Περιγραφή Στο παραπάνω forum συμμετείχαν κρατικοί και τοπικοί φορείς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι γυναίκες επιχειρηματίες. Τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και τρόποι αντιμετώπισης τους, ζητήματα ισότητας και ίσων ευκαιριών.
 
Τίτλος Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Προοπτικές στα Χανιά
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ημερομηνία 16/10/2000
Σύντομη Περιγραφή Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ" (Μέτρο 3.1του Ε. Π. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης). Στην ημερίδα έγινε ενημέρωση των επιχειρηματιών του Νομού για τις προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται με την σωστή χρήση του internet για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ιστοσελίδες επιχειρήσεων των Χανίων, οι οποίες είχαν κατασκευαστεί από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος. Στόχος μέσα από αυτή την ενέργεια και πέρα από την ενημέρωση του κοινού ήταν μέσα από την παρουσίαση των κατασκευασμένων σελίδων, να συνειδητοποιήσουν οι επιχειρηματίες αυτές τις νέες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους.
Με την συνεργασία δε του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων, παρουσιάστηκαν και οι δυνατότητες προβολής των επιχειρήσεων από το site του ίδιου του Επιμελητηρίου που τους παρέχει τη δυνατότητα αυτή δωρεάν.
 
Τίτλος Τηλεπικοινωνίες: Εξελίξεις στο θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα και στον Διεθνή χώρο
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ημερομηνία 26/09/2000
Σύντομη Περιγραφή Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος &Τηλεπικοινωνίες& (Υποπρόγραμμα 5, μέτρο 4, ενέργεια 2).
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των φορέων του Νομού για τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο, καθώς επίσης και για τις πιθανές συνέπειες και εφαρμογές των σε σχέση:
Με το ρόλο των φορέων,την εσωτερική τους λειτουργία, τα προϊόντα που παρέχουν κ.λ.π.
 
Τίτλος Παραβιάσεις Ασφαλείας Εταιρικών Δικτύων (Intranet-Internet Hacking Tools) και τρόποι αντιμετώπισης τους
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα- Ξενοδοχείο HILTON
Ημερομηνία 24/09/2000
Σύντομη Περιγραφή Τρόποι που γίνεται η βιομηχανική κατασκοπία και το σαμποτάζ, οι τρόποι που αντιμετωπίζονται οι απειλές καθώς και οι τρόποι που χάνονται οι απόρρητες πληροφορίες.
 
Τίτλος Ανάλυση - Έρευνα Αγοράς
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Αίθουσα Διαλέξεων Εμπορικού Επιμ/ρίου
Ημερομηνία 03/07/2000
Σύντομη Περιγραφή Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ" (Μέτρο 5.2 του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 1994-1999)
Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση των μελετών που εκπονήθηκαν σε εκπροσώπους των επιχειρήσεων και του κοινού. Μετά τις παρουσιάσεις συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα συμπεράσματα των μελετών.
Επιχειρήσεις:ΑΝΕΚ, ΙΝΚΑ, ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΕΚΑΤ.
 
Τίτλος Καινοτόμες Υπηρεσίες Υποστήριξης στην βιομηχανία Γαλακτοκομικών - Βασικά ζητήματα και προβληματισμοί για το μέλλον της κτηνοτροφίας
Τόπος Διεξαγωγής Μέτσοβο Ιωαννίνων
Ημερομηνία 26/05/2000
Σύντομη Περιγραφή Η παραπάνω ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας ADAPT - πρόγραμμα DAIRY-ZOOM. Συμμετείχαν οι εθνικοί εταίροι το προγράμματος καθώς και τοπικοί φορείς του δήμου Μετσόβου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι κτηνοτρόφοι και οι γαλακτοπαραγωγοί της περιοχής. Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν το μέλλον της κτηνοτροφίας και της γαλακτοβιομηχανίας στην περιοχή του δήμου.
 
Τίτλος Παραδοσιακή Μαγειρική -Γαστρονομία
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Ξενοδοχείο Creta Paradise - Γεράνι Χανίων
Ημερομηνία 22/03/2000
Σύντομη Περιγραφή Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ" (Μέτρο 1.6, Υποπρόγραμμα Τουρισμός του Ε.Π. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ).
Η ημερίδα αποτελούσε μια προσπάθεια προβολής της παραδοσιακής κρητικής κουζίνας και ταυτόχρονα μια παρουσίαση τροποποιημένων πιάτων ικανών να ενταχθούν στα μενού και των πιο απαιτητικών μονάδων.
Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες καθιέρωσης της κρητικής κουζίνας στις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού, αφού αποτελεί μια αναγκαιότητα για την προβολή του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, γνωρίζοντας ότι η κρητική κουζίνα αποτελεί μια από τις πιο υγιεινές κουζίνες στον κόσμο.
Στην ημερίδα επίσης, τονίστηκε ότι πέρα από την προβολή και την προώθηση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, η υιοθέτηση της κρητικής κουζίνας αποτελεί και λύση σε σημαντικό βαθμό του προβλήματος διάθεσης των κρητικών αγροτικών προϊόντων.
 
Τίτλος Πληροφορική-Τηλεπικοινωνίες
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα- Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo
Ημερομηνία 16-19/03/2000
Σύντομη Περιγραφή Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η σύνδεση τηλεπικοινωνιών και υπολογιστικών δικτύων και τα προβλήματα ασφάλειας που παρουσιάζονται.
 
Τίτλος Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και υπηρεσίες: Επιχειρηματικές εφαρμογές και ανάγκες κατάρτισης
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Αίθουσα Διαλέξεων Εμπορικού Επιμ/ρίου
Ημερομηνία 09/02/2000
Σύντομη Περιγραφή Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τηλεπικοινωνίες" (Υποπρόγραμμα 5, μέτρο 4, ενέργεια 2).
Ενημερώθηκαν τα μέλη του επιμελητηρίου για τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και τις δυνατότητες που τους παρέχονται μέσα από την εξειδίκευση για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχουν.
 
Τίτλος Forum Υouthstart κοινοτική πρωτοβουλία "απασχόληση" πρόγραμμα "Πραξιτέλης" άξονας Υouthstart
Τόπος Διεξαγωγής Ιωάννινα
Ημερομηνία 07-09/12/1999
Σύντομη Περιγραφή Στα πλαίσια του FORUM YOUTHSTART συναντήθηκαν όλα τα προγράμματα YOUTHSTART που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Εκτέθηκαν προϊόντα από άτομα που καταρτίστηκαν σε προγράμματα YOUTHSTART και ξεκίνησαν με αφορμή αυτά δική τους επιχείρηση. Δημιουργήθηκαν επίσης ομάδες εργασίας (μια για τους καταρτιζόμενους και μια δεύτερη για τους υπευθύνους YOUTHSTART). Στην ομάδα των καταρτιζομένων συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι καταρτιζόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων όσο και μετά το πέρας τους οι δυνατότητες που τους δόθηκαν για ένταξη στην αγορά εργασίας και οι προοπτικές για το μέλλον.
 
Τίτλος Παραβιάσεις Ασφαλείας Εταιρικών Δικτύων (Intranet-Internet Hacking Tools) και τρόποι αντιμετώπισης τους
Τόπος Διεξαγωγής Θεσσαλονϊκη-Δ.Ε.Θ. "Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ"
Ημερομηνία 15/11/1999
Σύντομη Περιγραφή Τρόποι που παραβιάζεται η ασφάλεια ενός εταιρικού δικτύου-τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε το εταιρικό δίκτυο.
 
Τίτλος Windows 2000 First Look
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα- Interface
Ημερομηνία 15/11/1999
Συμμετοχές 120
Σύντομη Περιγραφή Πρώτη παρουσίαση στη Ελλάδα του νέου λειτουργικού συστήματος για μεγάλα εταιρικά δίκτυα. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες
 
Τίτλος Τουρισμός - Πολιτισμός - Προοπτικές ανάπτυξης στην Κρήτη
Τόπος Διεξαγωγής Χανία - Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ημερομηνία 06/06/1999
Συμμετοχές 120
Σύντομη Περιγραφή

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίςια του προγράμματος "ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" (Μέτρο 2.4 του ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 1994-1999).

Στόχοι ήταν:

 • Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια της Κρήτης
 • Η ενημέρωση και κινητοποίηση των φορέων, αφού σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ερευνών των εκπαιδευομένων υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα δημιουργίας υποδομών ικανών να υποστηρίξουν τη μορφή αυτή του τουρισμού.
 • Η ενημέρωση όλων για τις δυνατότητες αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων.
 • Η ανταλλαγή εμπειριών και καταγραφή απόψεων από ανάλογες δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
 • Η ευαισθητοποίηση και προσέλκυση των επενδυτών για την ανάπτυξη ανάλογης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης στο συγκεκριμένο χώρο αξιοποιώντας το υπάρχον εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
 
Τίτλος Anti-Hacking Training and Security Solutions
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα - Ξενοδοχείο HILTON
Ημερομηνία 12/05/1999
Σύντομη Περιγραφή Παρουσιάζονται οι νέες επιθέσεις στο εταιρικό δίκτυο και οι μέθοδοι με τις οποίες ο administrator αμύνεται στους εισβολείς στο εταιρικό δίκτυο.
 
Τίτλος Clustering Solutions-Για Ηλεκτρονικό Εμπόριο Με Υψηλή Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια Συναλλαγών
Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα-Ξενοδοχείο HILTON
Ημερομηνία 25/02/1999
Σύντομη Περιγραφή Η δυνατότητα δημιουργίας εταιρικών sites με υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια.Η σωστή αρχιτεκτονική για ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο.