Προώθηση στην Απασχόληση

Η INTERFACE μέσω συγκριμένων διαδικασιών εργαλείων και μεθόδων στοχεύει στην προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Λειτουργούν σε όλα τα παραρτήματα της πλήρως στελεχωμένα Γραφεία Προώθησης στην Απασχόληση όπου οι άνεργοι σε τακτά χρονικά διαστήματα έρχονται σε επαφή με εξειδικευμένο προσωπικό που τους υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προσπάθειά τους για εύρεση μιας θέσης εργασίας ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας που να ταιριάζει με τα προσόντα και τις επιθυμίες τους.

Η δράση των Γραφείων Προώθησης στην Απασχόληση υποστηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα που έχει σχεδιάσει και αναπτύξει η INTERFACE. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που συνδυάζει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων που αφορούν το προφίλ των ανέργων και τις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.

Εκτός από τη διαρκή επικοινωνία με τους συμβούλους απασχόλησης των ΚΠΑ, η INTERFACE συνεργάζεται και με άλλους φορείς με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τέτοιοι φορείς είναι ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Επιμελητήρια και Οργανώσεις εργοδοτών, των οποίων η συνεργασία είναι πολύτιμη όσον αφορά στην υπόδειξη επιχειρήσεων που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιεί η INTERFACE περιλαμβάνουν πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς της τοπικής αγοράς στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται με εκπαιδευτικές δομές. Από την ενέργεια αυτή ωφελούνται όχι μόνο οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη.

Για τις ενέργειες στήριξης των καταρτιζομένων στην σύνδεση με την αγορά εργασίας, η INTERFACE συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διευρύνοντας συνεχώς το πελατολόγιό της και καλύπτοντας όλους τους τομείς αγοράς και σχεδόν όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που υποδέχονται καταρτιζόμενους για πρακτική άσκηση επωφελούνται:

  • Από την χωρίς κόστος εργασία των καταρτιζόμενων, αφού η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των καταρτιζομένων καλύπτονται από το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν. 
  • Από την δημοσιότητα που αποκτούν συμμετέχοντας σε προγράμματα που βοηθούν την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
  • Από την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες της αγοράς. 
  • Από την αλληλεπίδραση των γνώσεων των καταρτιζομένων, με την επαγγελματική πρακτική που ακολουθείται από την επιχείρηση


Με σταθερό προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων της, η INTERFACE υποδέχεται:

α) Προτάσεις συνεργασίας από Επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματά της ως υποδοχείς πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην εισαγωγή νέων ιδεών, πρακτικών και τεχνολογιών στην αγορά.
και
β) Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των καταρτιζομένων για αναζήτηση εργασίας, μοιράζοντας μαζί τους προβληματισμούς και οράματα για μια νέα ευκαιρία.